ติดต่อเรา : Contact Us

Factory open
Time : 8.30 AM-17.00 PM.
Day   : Monday - Saturday    บริษัท ยูวีกรีน จำกัด

69 ม.5 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

UV GREEN CO.,LTD.

69 Moo 5, Lahan, Bangbuathong, Nonthaburi 

Thailand 11110

Mobile : 081-1303846

Office  : 02-5256054 

ID line : thipakorn9

E-mail : uvgreens@hotmail.com