บริษัท ยูวีกรีน จำกัด  เป็นผู้ออกแบบ  และผลิตเครื่องจักร ก่อตั้งปี 2556 
โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน UV ในอุตสาหกรรมอาหาร ,งานเคลือบเงา และ งานควบคุมอัตโนมัติ
โดยมีทีมงานวิศวกรออกแบบ และวิศวกรโปรแกรมเมอร์  ในการเขียนโปรแกรมตามการทำงาน
ที่ลูกค้าต้องการ ตัวอย่างเช่น

ระบบ Flash UVC สำหรับงานอุตสาหกรรมฆ่าเชื้อในอาหาร

 ระบบ UV LED, UV mercury lamp

ระบบ UVA สำหรับงานเคลือบเงายูวี X-Y robot Spray coating , Roller coating

ระบบ Automatic conveyor spray, Automatic conveyor

ระบบ Automation งานควบคุมอัตโนมัติ ด้วย PLC และ HMI

         การออกแบบระบบอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องเป็น robot เสมอไป บางงานอาจจะใช้แค่ 

Pick&Place   ก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิต ลดต้นทุนค่าแรง    และลดการสูญเสียใน

กระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการออกแบบระบบอัตโนมัติ โดยลูกค้าใช้ต้นทุนน้อยสุด

             

ลูกค้าท่านใดสนใจ

ติดต่อ : คุณกร 081-1303846